Riņķa ielā 52 būvē jaunus siltumtīklus

2020-12-03

Lai nodrošinātu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” šobrīd ēkai Riņķa ielā 52 izbūvē siltumtīklus vairāk nekā 170 metru garumā. Siltumtīklu būvniecību par 68 275 EUR īsteno būvuzņēmējs - SIA „Wesemann”. Savukārt būvuzraudzības pakalpojumu par 880 EUR nodrošina SIA „CC3”.  Jaunas siltumtrases būvniecība tiek veikta ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai Ventspils pilsētā paaugstinātu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, īstenošana tika uzsākta 2018. gadā. Līdz šim jau izbūvētas jaunas siltumtrases Rīgas ielā, Vasarnīcu ielā, Līvu ielā, Kr.Valdemāra ielā, Kuldīgas un Ganību ielās, kā arī Strazdu ielā, Lāčplēša ielā un Rūpniecības ielā.

Projekta ietvaros šobrīd jaunu siltumtīklu būvniecība norit arī Vecpilsētā, lai ar centralizēto siltumapgādi nodrošinātu ēkas Pils ielā 14 un Tirgus ielā 8. Šeit plānotais izbūvējamo siltumtīklu garums sasniegs 101 metru. Siltumtrases būvniecību par 54 797,72 EUR īsteno SIA „Ostas celtnieks”. Savukārt objekta būvuzraudzību par 2 800 EUR nodrošina SIA „CC3”.

Kopējās plānotās projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” izmaksas ir 1 323 925,91 EUR, tostarp 436 461,45 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums.