Siltumenerģijas patēriņš oktobrī

2015-11-16

Saskaņā ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem 2015. gada oktobra kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš palielinājies par 8,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri.

Šā gada oktobrī Ventspilī kopumā patērētas 11259 MWh siltumenerģijas, bet  2014. oktobrī 10408 MWh. Jāatzīmē, ka kopējais patēriņa pieaugums procentos neatspoguļo katras ēkas patēriņa pieaugumu, bet gan kopējo pilsētas siltumenerģijas patēriņu pilsētā. Kā liecina meteoroloģijas centra dati, Ventspilī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra šā gada oktobrī bija +7,8 °C, bet 2014.gada oktobrī + 8,6°C. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji paaugstinās par 5–6 % un atbilstoši paaugstinās arī maksājums par apkuri.

PSIA “Ventspils siltums” atgādina, ka siltumenerģijas tarifs par megavatstundu tiek noteikts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas lēmumam un no apstiprināšanas brīža ir nemainīgs lielums, savukārt ēkas siltumenerģijas patēriņš ir mainīgs lielums un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras. Ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Siltumenerģijas patēriņus ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas siltummezglā noteiktie parametri, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju komforta prasības, attieksme pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem, kā arī  karstā ūdens patēriņi.

Bieži iedzīvotāji salīdzina maksājumus dažādās mājās, kurām ir vizuāli vienāda konstrukcija. Tomēr, lai salīdzinājums būtu pamatots un argumentēts, ir jāsalīdzina ne tikai maksājumi, bet arī visi pārējie rādītāji – cik daudz siltuma katra māja ir patērējusi, uz kādu vidējo temperatūru dzīvokļos un siltumpunktos ir noregulētas iekārtas un cik daudz karstā ūdens patērēts katrā mājā. Par komforta līmeni ēkas telpās un par siltumpunkta parametru ieregulēšanu atbildīgi māju apsaimniekotāji vai tā specializēta firma, kas apkalpo ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu.

Uzņēmuma mājaslapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā E-pakalpojumi jau kopš 2013.gada ir pieejama informācija par ēku siltuma patēriņiem, patērēto siltuma daudzumu karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, kā arī par izmaksām 1 m2 apsildei.