Svinīgi atklās rekonstruēto katlumāju Brīvības ielā 38

2013-07-09

Trešdien, 10.jūlijā, plkst. 12.00 pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38, piedaloties Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam un mediju pārstāvjiem, notiks katlu mājas darbības svinīga atklāšana. Noslēdzies pirmais posms pārejai no  siltuma ražošanas ar dārgo mazutu uz daudz efektīvāko siltuma ražošanu ar šķeldu. Pabeigta katlumājas Brīvības ielā 38 rekonstrukcija.

Galvenais būvuzņēmējs pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” rekonstrukcijas darbus uzsāka 2012.gada pavasarī. Projekta ietvaros uzstādīti jauni, moderni, patērētāju siltumslodzei atbilstošas jaudas šķeldas katli, kuri tika iedarbināti jau šā gada februārī. Uzstādītas arī nepieciešamās palīgiekārtas - kurināmā padeves iekārtas, kurināmā noliktavas, elektroiekārtas un veikti atbilstošie pieslēgumi u.c. Būvdarbu uzraudzību veica AS „Inspecta latvija”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 12,5 milj. LVL bez PVN. Projekta realizācijai Ventspils pilsētas dome piesaistījusi ES līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda 6 milj. LVL apmērā, kas ir 50% no kopējām uz projektu attiecināmajām izmaksām. Tas ir maksimāli iespējamais līdzfinansējuma apjoms, kādu  bija iespējams piesaistīt projektam.

Katlu mājas rekonstrukcija devusi iespēju samazināt siltuma tarifu, kā arī uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā. PSIA „Ventspils siltums” maija beigās iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kas paredz tarifa samazinājumu līdz 42 latiem par MWh, neskaitot PVN. Plānotais tarifs ir par 5,5% zemāks nekā spēkā esošais. Šobrīd siltumenerģijas lietotāji ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ieteikumus  PSIA  „Ventspils siltums” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Kopējā projekta ietvaros tiek veikta arī otras centrālās katlu mājas rekonstrukcija Talsu ielā 69, kuru plānots pabeigt 2014.gada sākumā. Plānots, ka pēc Ventas labā krasta katlu mājas rekonstrukcijas pabeigšanas, jautājumu par siltuma tarifa samazināšanu varēs skatīt vēlreiz. Ja  līdz rekonstrukcijai ar šķeldu saražoja ap 16% siltumenerģijas, tad pēc abu katlu māju rekonstrukcijas ar šķeldu tiks saražots jau ap 80% no kopējā siltumenerģijas  daudzuma. Un tas būs ne tikai ekonomiski izdevīgi, jo šķeldas cenu izmaiņas pret citiem kurināmā veidiem ir vismazākās, bet arī videi daudz draudzīgāk.

Apskatīt katlu māju pēc rekonstrukcijas tiek aicināti arī pilsētas iedzīvotāji. Lai nodrošinātu netraucētu ražošanas procesu, iedzīvotājiem tiek piedāvāts apmeklēt  Atvērto durvju dienas:

  • 16.jūlijā no plkst 11:00 līdz 12:00;
  • 17.jūlijā no plkst 13:00 līdz 14:00;
  • 18.jūlijā no plkst 17:30 līdz 18:30.

 

Lai ievērotu darba drošības noteikumus un nodrošinātu apmeklētāju drošību, lūdzam iepriekš pieteikties sev vēlamā laikā pie sekretāres pa tālr. 636 02200.