Tiek izsolīta kustamā manta

2021-11-20

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka IZSOLĒ ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta:

  • FORD S - MAX (vieglais pasažieru) ar valsts Nr. HB 18214, 2008. gada izlaidums. Nosacītā cena 1000 EUR, izsoles solis 100 EUR.
  • RENAULT KANGOO (kravas furgons) ar valsts Nr. EZ 5076, 2003. gada izlaidums. Nosacītā cena 400 EUR, izsoles solis 40 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 30. novembrī plkst. 10.00 Ventspilī, Talsu ielā 69.

Ar izsoles noteikumiem  pretendenti var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā, bet izsolāmo mantu iespējams apskatīt Talsu ielā 69, iepriekš piesakoties pa tālr. 29155226.                                                 

Pieteikumi izsolei iesniedzami darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00, Talsu ielā 84.

Lai piedalītos izsolē pretendentiem ir jāiemaksā nodrošinājums pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bankas kontā AS „Swedbank”, Nr. LV45HABA0001402060112.

Norēķins par nosolīto mantu pircējam jāveic trīs dienu laikā no izsoles dienas.