Turpmāk rēķinos būs norādīta informācija par mājas kontrolskaitītāju rādījumiem

2017-04-11

Sākot ar aprīli pašvaldības SIA  "Ventspils siltums" klientiem izsūtītajos rēķinos būs norādīta arī  informācija par mājas kopējā karstā ūdens kontrolskaitītāja un mājas  kopējā siltumenerģijas kontrolskaitītāja rādījumiem no patēriņa perioda sākuma līdz patēriņa perioda beigu datumam.

Norēķini par ēkā patērēto siltumenerģijas daudzumu tiek veikti, pamatojoties uz automātiski nolasītiem siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, kurus pašvaldības SIA „Ventspils siltums” nolasa katra mēneša 27.datumā plkst 24.00.  Tātad ikmēneša siltumenerģijas patēriņa intervāls ir no viena mēneša 28. datuma līdz nākamā mēneša 28.datumam. Tas nozīmē, ka aprīlī izsūtītajā rēķinā būs veikts aprēķins par laika periodu no  28.februāra līdz 28.martam.

Atgādinām, ka sākot ar martu Ventspilī stājies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs - 54,90 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 5,8% mazāks nekā iepriekšējais tarifs – 58,30 eiro par megavatstundu.

Neskaidrību jautājumos par skaitītāju rādījumiem, kā arī maksājuma vai parāda apjomu, aicinām Jūs vērsties Abonentu daļā, zvanot pa tālruni 63600800 vai arī sūtot e-pastu uz  siltums.abonenti@ventspils.lv
 

Piedāvājam klientiem iepazīties ar rēķinā iekļautajām sadaļām