Ventspils pilsētas domes vadības vizīte katlumājā Talsu ielā 69

2014-04-24

Ceturtdien, 24.aprīlī, plkst.17:00 Ventspils pilsētas domes vadība klātienē apmeklēs PSIA “Ventspils siltums” katlumāju Talsu ielā 69, lai iepazītos ar rekonstrukcijas gaitā paveiktajiem darbiem.

Katlumājā Talsu ielā 69 ir uzstādīti jaunie šķeldas katli un uzceltas šķeldas novietnes, kā arī veikta piebraucamo ceļu un laukumu izbūve. Lai uzglabātu un padotu kurināmo šķeldu ir izbūvēta kurināmā noliktavas pazemes daļa un veikta virszemes daļas montāža, kā arī pabeigta šķeldas padeves konveijera montāža un šķeldas glabāšanas laukuma būvniecība.

Iepriekšējā katlumājas apmeklējuma laikā Talsu ielā 69 Ventspils pilsētas domes vadība norādīja uz nepieciešamību veikt remontu arī darbinieku sadzīves telpās. Papildus projekta ietvaros paredzētajiem darbiem šā gada pavasarī tika veikta katlumājas ziemeļu fasādes logu un avārijas izejas trepju nomaiņa, kā arī remonts darbinieku darba un sadzīves telpās – dušās, tualetēs un ģērbtuvēs. Darbi tika veikti par PSIA “Ventspils siltums” finanšu līdzekļiem. Remonta darbus veica SIA “Pilsbūve”.

Projekta „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)” realizēšanas laikā tika veikta abu katlumāju Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 rekonstrukcija. Katlumāja Brīvības ielā 38 ekspluatācijā tika nodota 2013.gada 10.jūlijā un patiecoties tam Ventspilī ar pērnā gada 1.decembri par 5,7% varēja pazemināt siltumenerģijas tarifu.

Abu katlu māju rekonstrukcijai kopējās attiecināmās izmaksas bija 12 milj. LVL bez PVN. Projekta realizācijai Ventspils pilsētas dome piesaistījusi ES līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda 6 milj. LVL apmērā, kas ir 50% no kopējām uz projektu attiecināmajām izmaksām.