„Ventspils siltums” īstenos divus investīciju projektus

2018-03-29

Ceturtdien, 29. martā, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstīja līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par KF finansējuma piešķiršanu divu investīciju projektu īstenošanai.

Lai paaugstinātu Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitāti, projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.3.1.0/17/A/059, paredz siltumtrašu rekonstrukciju. Lai arī šobrīd Ventspilī esošās siltuma pārvades trases vairāk nekā 45 km kopgarumā jau ir rekonstruētas, tomēr vēl eksistē daži tehniski un morāli novecojuši siltumtrašu posmi, kas būvēti laika posmā no 1969. līdz 1988. gadam. Tā kā šajos siltumtrašu posmos ir lielāki siltuma zudumi un ūdens noplūdes, pastāv arī avāriju risks, tad projekta ietvaros plānots veikt 6 siltumtīklu posmu rekonstrukciju 525 m garumā, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstināsies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazināsies siltumenerģijas zudumi. Realizējot šo projektu, Ventspils pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu. Siltumtrašu rekonstrukcijas projekta plānotās izmaksas ir 328 915,19 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 97 312,97 EUR. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar CFLA ir 18 mēneši.

Savukārt projekts „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”, Nr.4.3.1.0/17/A/058, paredz dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu Pārventas katlu mājā. Tas dos iespēju palielināt biokurināmā katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā, jo dūmgāzu kondensatorā, atdzesējot dūmgāzes, tiek kondensēts tvaiks un iegūtais siltums novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks. Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas projekta plānotās izmaksas ir 891 308,26 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 260 451,39 EUR. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar CFLA ir 12 mēneši.