Vidējie maksājumi martā zemāki nekā februārī

2014-04-10

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem siltumenerģijas patēriņš apkurei 2014.gada martā bijis vidēji par  15% mazāks nekā februārī  un par 31 % mazāks nekā pērnā gada martā.

Kā liecina meteoroloģijas centra dati Ventspilī vidējā diennakts ārgaisa temperatūra 2014.gada martā  bijusi +3,5°C,  februārī  +1,3°C, bet pērnā gada marts bijis  ar vidējo ārgaisa temperatūru  -2,8°C.  Ārgaisa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu, ēkas siltuma patēriņš vidēji samazinās par 5-6% un atbilstoši samazinās arī maksājums par apkuri.

Apkures izmaksas patērētājiem ietekmē divas komponentes - siltumenerģijas tarifs un patērētais siltuma daudzums. Pozitīvi rēķinus ietekmē tas, ka kopš 2013.gada 1.decembra Ventspilī siltumenerģijas tarifs ir par  5,7% zemāks nekā pagājušajā gadā, jo ēkas kopējo rēķinu veido  siltuma tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums.

Tomēr otra komponente jeb ēkas patērētais siltuma daudzums MWh ir mainīgs lielums, kuru uzskaita un fiksē verificēts siltuma skaitītājs. Ēkas siltuma patēriņu var ietekmēt paši  iedzīvotāji, jo tā atkarīga ne tikai no āra gaisa temperatūras, bet arī no vēlamām komforta prasībām, kā arī no iedzīvotāju paradumiem,  karstā ūdens patēriņa mājā. Gribam uzsvērt, ka lielāki ieguvēji ir renovētās ēkās dzīvojošie, kā arī tie,  kuru pārvaldnieki regulāri seko līdzi siltuma patēriņam.

Maksājumu aprēķinus klientiem PSIA „Ventspils siltums” veic pamatojoties uz ēkas pārvaldnieka sniegto informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu.

Informācija  par katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un viena  kvadrātmetra apsildīšanas izmaksām šajā apkures sezonā pa mēnešiem var skatīt uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi, kā arī uzņēmuma abonentu daļu informācijas stendos.

Siltuma speciālisti neskaidrību gadījumos vienmēr ir gatavi sniegt skaidrojumus klientiem par maksājumiem. Lūdzam griezties mūsu abonentu daļā  Pils ielā 12 un Talsu ielā 84 vai arī zvanīt pa tālruņiem - 636 02245, 636 02244, 636 02223, 636 02229, 636 24559, 636 24276, 636 00800.

Aicinām klientus izvēlēties iespēju un turpmāk saņemt informāciju par aprēķināto maksājumu arī elektroniski. Lūdzam, nosūtiet brīvā formā rakstītu pieteikumu uz e-pastu vent.siltums@ventspils.lv. vai siltums.abonenti@ventspils.lv ,  norādot tajā vārdu, uzvārdu, adresi, klienta numuru ( ja ir zināms), kontakttālrunis vai e-pasta adresi.