Vidusskolēni katlumājā mācās par atjaunojamo energoresursu izmantošanu

2014-04-24

Trešdien, 23.aprīlī, Ventspils 4.vidusskolas 11.klašu skolēni viesojās PSIA „Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38, lai uzzinātu par atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā un iepazītu siltumapgādes uzņēmuma darbību.

Ķīmijas skolotāja Ingūna Bērzniece uzskata, ka ir svarīgi skolēnos veicināt zaļo domāšanu, jo tikai tā ir iespējams rosināt pārmaiņas sabiedrībā kopumā. Lai jaunieši skolā apgūto teoriju izprastu un spētu sasaistīt ar reālo dzīvi, ir svarīgi dot iespēju apskatīt visu pašu acīm. Pateicoties dažādām aktivitātēm vides jomā, Ventspils 4.vidusskola ir ieguvusi Eko skolas nosaukumu.

Ekskursijas laikā jaunieši uzzināja, kas ir šķelda, kā tiek ražota siltumenerģija un kā tā nonāk līdz mājām. Jaunieši atzina, ka klātienē iepazīties ar siltumenerģijas ražošanu ir ne tikai izzinoši, bet arī interesanti. PSIA „Ventspils siltums”  valdes priekšēdētājs Arnis Uzaris pastāstīja skolēniem, ka pateicoties šķeldas izmantošanai siltumenerģijas ražošanā, būtiski samazinās vides piesārņojums, kā arī samazinās ražošanas izmaksas. Īpašu jauniešu interesi piesaistīja iespēja vērot šķeldas degšanas procesu. Skolēni atzinīgi novērtēja arī PSIA „Ventspils siltums” plānus uzstādīt dūmgāzu kondensatoru biomasas katliem, kā rezultātā palielināsies siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, samazināsies izlietotā kurināmā daudzums, samazināsies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs vēl tīrāks.

Vairums skolēnu katlumāju apmeklēja pirmo reizi. Kāds jaunietis atzina, ka katlumāju bija redzējis tikai no ārpuses un pat nav nojautis, cik modernas tehnoloģijas atrodas tās iekšienē.

Tā kā 11.klašu skolēnu ir savas nākotnes profesijas izvēles priekšā, PSIA „Ventspils siltums” cer,ka ir iedvesmojis kādu skolēnu izvēlēties tieši enerģētiku par savu nākotnes profesionālās darbības jomu un, iespējams, kāds no šiem skolēniem savu nākotni saistīs tieši ar uzņēmumu „Ventspils siltums”.