Pārlekt uz galveno saturu

Pārventas katlumājā būvēs dūmgāzu kondensatoru

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” šonedēļ parakstīja līgumu par dūmgāzu kondensatora  uzstādīšanu biokurināmā katliem Pārventas katlumājā Talsu ielā 69.

Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēgts ar Lietuvas uzņēmumu UAB „ENERSTENA”, kas jau pirms četriem gadiem Ventspilī būvēja dūmgāzu kondensatoru Ventas kreisā krasta katlumājā Brīvības ielā 38. Līgums paredz gan dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādi un montāžu, gan iedarbināšanu un ieregulēšanu, tostarp saistītos būvdarbus un funkcionālos pieslēgumus inženiertīkliem, kas nepieciešami iekārtas darbināšanai ar esošajiem ūdenssildāmajiem biomasas katliem. Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 723 864 EUR apmērā. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019.gada marts.

Vienlaikus šonedēļ pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza arī līgumu ar SIA „CC3” par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas darbu laikā. Paredzētās izmaksas par pakalpojuma sniegšanu - 18 561,40 EUR.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par KF finansējuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstīja šā gada pavasarī. Piešķirtais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 EUR.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā dos iespēju palielināt biokurināmā katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā.