Pārlekt uz galveno saturu

Pārventas katlumājā uzsākti sagatavošanas darbi dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” īstenotā projekta “Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69” ietvaros būvdarbu ģenerāluzņēmējs - Lietuvas uzņēmums UAB “Enerstena”, sadarbojoties ar vietējiem būvuzņēmumiem SIA”Pilsbūve” un SIA”Voka”, uzsācis sagatavošanas darbus dūmgāzu kondensatora tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai.

Talsu ielas katlumājas teritorijā šobrīd tiek veikta esošā dīzeļdegvielas apkures katla pārvietošana un dūmgāzu kondensatora pamatu izbūve. Savukārt dūmgāzu kondensatoru, kondensāta attīrīšanas iekārtas un siltummehānikas pamatiekārtas Ventspilī plānots piegādāt 21.decembrī, lai pēc Ziemassvētku brīvdienām uzsāktu to montāžu un uzstādīšanu.

Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēgts ar Lietuvas uzņēmumu UAB „Enerstena”, kas jau pirms četriem gadiem Ventspilī būvēja dūmgāzu kondensatoru Ventas kreisā krasta katlumājā Brīvības ielā 38. Līgums paredz gan dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādi un montāžu, gan iedarbināšanu un ieregulēšanu, tostarp saistītos būvdarbus un funkcionālos pieslēgumus inženiertīkliem, kas nepieciešami iekārtas darbināšanai ar esošajiem ūdenssildāmajiem biomasas katliem.

Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 723 864 EUR apmērā. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019.gada marts.

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par KF finansējuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstīja šā gada pavasarī. Piešķirtais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 EUR.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā dos iespēju maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā.