Pārlekt uz galveno saturu

Pārventas katlumājā uzstādīts dūmgāzu kondensatora dūmenis

Piektdien, 25.janvārī, Pārventas katlumājā tika uzstādīts 25 metrus augsts dūmgāzu kondensatora dūmenis, kas uz Ventspili tika piegādāts no Dānijas.

Dūmeņa uzstādīšana noritēja pašvaldības SIA „Ventspils siltums” projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69” ietvaros. Jau ziņots, ka būvdarbu ģenerāluzņēmējs - Lietuvas uzņēmums UAB “Enerstena” pērn decembrī veica dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai nepieciešamos priekšdarbus -  gan esošā dīzeļdegvielas apkures katla pārvietošanu, gan dūmgāzu kondensatora pamatu izbūvi. Daļēji tika demontētas arī katlumājas jumta pārseguma konstrukcijas, lai varētu uzstādīt nepieciešamās iekārtas.

Plašāk par dūmgāzu kondensatora būvniecību un dūmeņa uzstādīšanu būs iespējams uzzināt jau šovakar, 25.janvārī, plkst.19.30, noskatoties "Kurzemes televīzijas" veidoto sižetu krievu valodā raidījumā "Skats no Ventspils. Notikumi. Cilvēki. Viedokļi", kurā par to stāstīs pašvaldības SIA "Ventspils siltums" valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris un būvuzņēmēja pārstāvis - SIA "Enerstena Latvija" projektu vadītājs Ingus Portnajs. Savukārt latviešu valodā sižets būs skatāms nākamo pirmdien, 28.janvārī, plkst.22.30 raidījumā "Skats no Ventspils. Notikumi. Cilvēki. Viedokļi".

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana ir mūsdienīgs risinājums, kas dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā.

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Projekta īstenošanai piešķirtais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 EUR, bet kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 723 864 EUR apmērā. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019.gada marts.