Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojums par pretendentu atlasi siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu pārdošanai

 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, reģistrācijas numurs 40003007655, LEI kods 485100HCD0VG4WM3C887

paziņo,

ka veic sadarbības partnera atlasi 55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši) līdz 64 000 (sešdesmit četri tūkstoši) siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas kvotu pārdošanai.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 2. jūnijā plkst. 15.20 Ventspils valstpilsētas domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV- 3601.

Iepazīšanās ar cenu aptaujas „Siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu paketes pārdošana” noteikumiem pašvaldības SIA “Ventspils siltums” mājas lapas sadaļā IEPIRKUMI.

NOTICE  

ON THE SELECTION OF BROKERAGE SERVICES FOR GREENHOUSE GAS EMISSIONS ALLOWANCES TRADING


This is to inform that the municipal company SIA “Ventspils siltums”, registration number:

40003007655, LEI identifier 485100HCD0VG4WM3C887

is selecting a cooperation partner for the sale from 55 000 (fifty-five thousand) to 64 000 (sixty-four thousand) Greenhouse Gas Emission Allowances.

Tenders will be opened during the public tender opening meeting that will be held on 2 June 2022, 15.20 at the premises of Ventspils State city Council, meeting room on floor 2, address: Jūras iela 36, Ventspils.

The regulations of the competitive dialogue “Greenhouse Gas Emission Allowances Trading” are published on the website of the municipal company SIA “Ventspils siltums” under the section PROCUREMENTS (IEPIRKUMI).