Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV - 3602, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

 

Spēkā esošais tarifs EUR/ MWh

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs EUR /MWh

(bez PVN)

Tarifa samazinājums %

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

68,46

66,39

3,0 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,61

19,37

1,2 %

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

0,93

0,93

0 %

Siltumenerģijas gala tarifs

89,00

86,69

2,6 %

Piedāvātais tarifs stāsies spēkā no 2023. gada 1. augusta.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2023. gada 9. marta lēmumu Nr.20 “Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus.

Tarifa izmaiņas saistītas ar šķeldas cenu samazinājumu iepirkumu rezultātā.

Iepazīties ar tarifā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifu lietotājs var pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV - 3602 darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš sazinoties ar finanšu direktoru Egilu Vītolu pa tālruni 63602200 vai pa e-pastu: egils.vitols@ventspils.lv 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV - 3602, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".