Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", vienotais reģistrācijas numurs 400030007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh

Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.12.2023. līdz 30.09.2025.

Tarifa samazinājums %

Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.10.2025.

Tarifa samazinājums %

(bez PVN)

(bez PVN)

(bez PVN)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

64.54

63.55

1.53%

63.55

0.00%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19.16

19.04

0.63%

19.04

0.00%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

0.93

0.93

0.00%

0.93

0.00%

Neparedzētās izmaksas 2022. gadā

0.63

0.63

0.00%

 

100.00%

Siltumenerģijas gala tarifs

85.26

84.15

1.30%

83.52

0.75%

Piedāvātais tarifs stāsies spēkā no 2023. gada 1. decembra.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro pašvaldības SIA "Ventspils siltums" noteiktos tarifus, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.09.2023. (2023/189.DA7) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2023. gada 9. marta lēmumu Nr.20 "Par pašvaldības SIA "Ventspils siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" apstiprinātos siltumenerģijas tarifus.

Tarifa izmaiņas saistītas ar šķeldas cenu samazinājumu iepirkumu rezultātā.

Iepazīties ar tarifā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifu lietotājs var pašvaldības SIA "Ventspils siltums", Talsu ielā 84,Ventspilī, LV-3602 darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00, iepriekš sazinoties ar finanšu direktoru Egilu Vītolu, tālr. 63602200,  e-pasts: egils.vitols@ventspils.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA "Ventspils siltums", Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv,  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".