Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojums par siltumenerģijas tarifa projektu

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV -3602, 2022. gada 31.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” (publicēta 14.04.2010.).

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

EUR/ MWh

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

EUR /MWh

(bez PVN)

Tarifa palielinājums %
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

 

54,90

 

88,00

 

60 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. martu.

Tarifa izmaiņas saistītas ar straujo kurināmā un elektroenerģijas cenu pieaugumu enerģētiskās krīzes rezultātā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifu projektu lietotājs var pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84,Ventspilī, LV 3602 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar finanšu direktoru Egilu Vītolu tālr. 63602200, e-pasts: egils.vitols@ventspils.lv 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV - 3602, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".