Pārlekt uz galveno saturu

Piegādātas dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai paredzētās iekārtas

Uzņēmums UAB „Enerstena” piegādājis dūmgāzu kondensatoru, kondensāta attīrīšanas iekārtas un siltummehānikas pamatiekārtas, lai uzsāktu to montāžu un uzstādīšanu.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā dos iespēju maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā.

Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados.

 

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par KF finansējuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstīja šā gada pavasarī. Piešķirtais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 EUR.