Pārlekt uz galveno saturu

Uzsākta Ventas kreisā krasta katlumājas rekonstrukcija

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38 šomēnes uzsākti rekonstrukcijas darbi, lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Īstenojot rekonstrukcijas projektu, tiks demontēts 2006. gadā uzstādītais šķeldas katls AK 6000, kura nominālā jauda ir 6 MW. Tā vietā tiks uzstādīti divi jauni šķeldas katli, kuru kopējā nominālā jauda būs 10 MW. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu vēl efektīvāku gaisa piesārņojošo vielu emisiju ierobežošanu, visi šķeldas katli tiks aprīkoti ar elektrostatiskajiem filtriem. Papildus tam tiks pārbūvēta šķeldas noliktava un ūdens sagatavošanas mezgls, kā arī modernizēta katlumājas vadības sistēma, lai apvienotu jaunos un jau esošos apkures katlus vienotā sistēmā. Pateicoties tam būs iespēja optimizēt katlumājas darbību vasaras mēnešos, kad nav tik liels siltumenerģijas pieprasījums. 

Ventas kreisā krasta katlumājā līdz šim veikti katla telpas grīdas betona seguma un veco pamatu demontāžas darbi, apkures katla AK 6000 kurtuves apmūrējuma un kurtuves kustīgo ārdu demontāža, katla betonējuma izkalšana, kā arī kurtuves, katla, dūmvadu, gaisa vadu savstarpēja atvienošana, lai sagatavotu iekārtu izcelšanai. Šonedēļ būvuzņēmējs plāno turpināt grīdas betona seguma demontāžu, kā arī katlumājas jumta daļēju demontāžu, lai pa to izceltu veco apkures katlu un tā aprīkojumu.

Katlumājas Brīvības ielā 38 rekonstrukcijas projektu izstrādājusi SIA “REP”, kas nodrošina arī autoruzraudzības procesu. Būvniecības procesu nodrošina SIA “MONUM”, celtniecības darbus  - SIA “BRC Grupa”, bet tehnoloģiskos risinājumus un iekārtu piegādi - SIA “INOS”. Savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “DH Solutions”. 

Kopējās plānotās projekta īstenošanas izmaksas ir 7 500 000 EUR bez PVN, tostarp būvdarbu izmaksas - 7 041 000 EUR.