Pārlekt uz galveno saturu

Ventspils siltums plāno uzstādīt dūmgāzu kondensatoru

Otrdien, 9.jūlijā, Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā tika skatīts jautājumu par dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu PSIA „Ventspils siltums” Ventas kreisā krasta katlumājā Brīvības ielā 38.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dod iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Dūmgāzu kondensatoros, atdzesējot dūmgāzes, tiek kondensēts tvaiks no dūmgāzēm, iegūtais siltums tiek novadīts siltumapgādes sistēmai, un šādā veidā ir iespējams palielināt katlu lietderības koeficientu vidēji par 18 %. Bez tam būtiski samazināsies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana ir veiksmīgs risinājums energoefektivitātes paaugstināšanai un līdz ar to arī izmantojamā kurināmā apjoma samazināšanai siltumavotā. Tādā veidā palielināsies biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjoms un samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms.

Lai izvērtētu dažādu dūmgāzu kondensatoru faktisko darbību, PSIA „Ventspils siltums” speciālisti apmeklēja vairākas katlu mājas Lietuvā, kur tādi jau uzstādīti.

Ventspils domes Ekonomikas un budžeta komisija atbalstījusi šādu investīciju veikšanu. PSIA  "Ventspils siltums" gatavo projekta pieteikumu Eiropas Savienības (ES) kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei.  Plānotais investīciju apjoms ir tuvu miljons latiem, un to atmaksāšanās laiks, piesaistot ES līdzekļus, būs trīs gadi, bet, ja līdzfinansējums no ES netiks piešķirts, tad investīcijas atmaksāsies piecu gadu laikā.