Siltumapgādes sistēmu pieslēgšanas tehnisko noteikumu izsniegšana

 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" izsniedz siltumapgādes sistēmu pieslēgšanas tehniskos noteikumus.

Pakalpojuma apraksts - 21.10.2008. MK noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" paredz, ka piegādātājs izsniedz lietotājam siltumapgādes sistēmas pieslēgšanas tehniskos noteikumus šādos gadījumos:

  • jaunu siltumizmantošanas iekārtu, ēku vai būvju pieslēgšanas projekta izstrādei;
  • ja nepieciešams mainīt atļauto maksimālo slodzi;
  • ja mainās siltumenerģijas patēriņš;
  • ja nepieciešams mainīt siltumapgādes shēmas un siltumnesēja parametrus siltumpunktā, kas pieslēgts piegādātāja siltumtīkliem.

Pakalpojuma saņēmējs - objekta īpašnieks, nomnieks vai pilnvarotā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • dokuments, kas apliecina, ka pakalpojuma saņēmējs ir objekta īpašnieks, nomnieks vai pilnvarotā persona;
  • Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija (ja ir saņemts);
  • objekta zemes gabala plāns;
  • informācija par pieslēdzamā vai rekonstruējamā objekta paredzamo jaudu un tehniskajiem parametriem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Pakalpojuma saņemšana - Talsu iela 84