Pārlekt uz galveno saturu

ESF projekti

 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: no  2017. gada 27.janvāra līdz  2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis: palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.