Naftas produktu rezervuāru nomas tiesību izsole

2020-11-03

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” izsola nekustamā īpašuma nomas tiesības, piedāvājot divus naftas produktu rezervuārus Talsu ielā 69A, Ventspilī (kadastra apzīmējums 27000300105025, 27000300105026) un zemes vienības daļu ar platību 5800 m Talsu ielā 69, Ventspilī (kadastra numurs 27000300105), kas norobežota ar rezervuāru aizsargvalni.

Izsoles veids – rakstiska ceturtā izsole, kas tiek rīkota par Nomas objekta ikmēneša nomas maksas lielumu. 

Nomas objekta izmantošanas mērķis – naftas produktu u.c. produktu piegāde un uzglabāšana atbilstoši Nomas objekta atļautās izmantošanas nosacījumiem. Ņemot vērā paredzēto Nomas objekta izmantošanas mērķi, nosacītā nomas maksa noteikta ­7 200 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts uz 2 (diviem) gadiem ar iespēju to pagarināt.

Pretendenti ar izsoles nolikumu var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 12. novembra plkst. 12.00 pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 4. kabinetā, Talsu ielā 84, Ventspilī.

Plašāk ar izsoles nolikumu iespējams iepazīties šeit