Pabalsts daļējai apkures rēķinu apmaksai

2020-11-10

Līdz ar apkures sezonas sākumu iedzīvotājiem aktuāls kļuvis arī jautājums par komunālo izmaksu pieaugumu un maksātspēju. Vēlamies atgādināt, ka Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ar nelieliem ienākumiem ir iespēja saņemt pašvaldības piešķirto atvieglojumu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai mājokļos ar centralizēto siltumapgādi. 

Ik mēnesi šo pabalstu var saņemt trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas), kā arī vientuļie pensionāri un invalīdi, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 323 EUR mēnesī.

Pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā dzīvokļa kompensējamo platību. Vienistabas dzīvoklī tā ir dzīvokļa kopējā platība, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī, rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Siltumenerģijas patēriņa rēķina apmaksai piemērojamas šādas atlaides:

▶ 55% no maksājuma summas mēnesī;

▶ 60% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;

▶ 100% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

Pabalsts ietver maksājumu par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.