Siltumenerģijas patēriņš februārī

2019-03-14

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem šā gada februārī vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza + 1,9°C, kas ir par 2,8 grādiem augstāka nekā šā gada janvārī.

Tā kā laika apstākļi gada otrajā mēnesī bija ievērojami siltāki, līdz ar to ventspilnieku kopējais patērētais siltumenerģijas apjoms februārī sasniedza turpat 21 009 MWh, kas attiecībā pret šā gada janvāri ir par 3,4% mazāks. Savukārt attiecībā pret aizvadītā gada februāri, kad vidējā gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza - 4,0°C, siltumenerģijas patēriņš samazinājies pat par 17,06%.

Vēršam uzmanību, ka kopējais mēnesī patērētais siltumenerģijas apjoms neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, ko ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības, kā arī karstā ūdens patēriņš. Mazāks siltumenerģijas patēriņš vērojams tajās daudzdzīvokļu ēkās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi. Šobrīd Ventspilī vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir 48%.

Atgādinām, ka siltumenerģijas pakalpojums ir sadalīts vairākos posmos un katrā posmā ir savs atbildīgais. Uzņēmums „Ventspils siltums” nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi apkures un karstā ūdens nodrošināšanai līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ievadiem, bet par ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu un tās efektīvu darbību, tostarp par ēkas siltummezgla uzturēšanu, apkures un karstā ūdens temperatūras regulēšanu, atbild mājas apsaimniekotājs.

Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu iedzīvotāji ik mēnesi var aplūkot mājas lapas sadaļā e-pakalpojumi.