Videi draudzīgākais uzņēmums Ventspilī 2015

2016-08-11

Sestdien, 4. jūnijā, atzīmējot Pasaules vides dienu, tika pasniegtas Ventspils pilsētas domes atzinības vides jomā. Balvas „Videi draudzīgākais uzņēmums 2015” saņēma divi uzņēmumi: B kategorijā-pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”, bet C kategorijā - pašvaldības SIA ”Ventspils Reiss”.

Ventspils pilsētas domes atzinības vides jomā tika ieviestas pērn, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu un videi draudzīgu uzņēmējdarbību Ventspils pilsētā. 

Šogad konkursam bija pieteikušies 11 uzņēmumi, kam izsniegtas Valsts Vides dienesta atļaujas B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas apliecinājumi.

Uzņēmumu pieteikumus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā darbojās augstskolu, Ventspils brīvostas, Ventspils Ekoskolu, nevalstisko organizāciju un Ventspils pilsētas domes pārstāvji. Žūrijas komisiju vadīja biedrības „Korporatīvās ilgstpējas un atbildības institūts” vadītāja Dace Helmane.

Žūrija vērtēja ne tikai uzņēmumu pieteikumus, bet arī saņemtās sūdzības un Reģionālās vides pārvaldes piemērotos sodus, kā arī avārijas, kas saistītas ar vides piesārņošanu.